Акт на сховані роботи — бланк

акт на сховані роботи - бланк
Строк договору про надання послуг установлюється за домовленістю сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими нормативно-правовими актами. Якщо неможливо виконати договір про надання послуг не з вини виконавця, замовник зобов’язаний виплатити виконавцеві прийнятну плату. Він говорить про те, що ці відповідальні роботи виконані в належній якості. Суд в окремих випадках задовольняє такі позовні вимоги, визнаючи укладені договори трудовими, якщо під час розгляду справи в суді встановлять відповідні підтвердження того, що відносини мали ознаки трудових. Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), зостаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником — як замовник. Водночас законодавство не забороняє укладати договори цивільно-правового характеру між підприємством і його працівниками на виконання робіт чи надання послуг у вільний від виконання основної роботи за трудовим договором час.


Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг визначаються домовленістю сторін або законом. Електрообладнання спеціальних установок» та інших нормативних документів.Власник підприємства зобов’язаний забезпечити обслуговування та технічну експлуатацію електроустановок. Підрядник відповідає за невиконання або неналежне виконання роботи, спричинене недоліками матеріалу, наданого замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не міг виявити, належно приймаючи матеріал. Для виконання такої роботи залучають фізичних осіб переважно тоді, коли в організації відсутні потрібні фахівці, що працюють за трудовим договором, і ці роботи з тих чи інших причин не можуть виконувати інші підприємства, установи, організації (далі — підприємство) на договірних засадах. Він також зобов’язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і, виявивши допущені у роботі порушення умов договору або інші недоліки, негайно заявити про них підрядникові. Виконавець повинен надати послугу особисто. У випадках, встановлених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, зостаючись відповідальним у повному обсязі перед замовником за порушення договору.

Якщо підрядник вчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що завершення її у строк стає вочевидь неможливим, замовник має право відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків. Зокрема, можливе виконання роботи за договорами цивільно-правового характеру. В окремих випадках робота може виконуватися не за трудовим договором, а на іншій юридичній підставі. Зокрема, можливе виконання роботи за договорами цивільно-правового характеру. Оплата за техумови проводиться замовником при їх видачі. Якщо у роботі наявні істотні порушення умов договору підряду або інші важливі недоліки, замовник має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.