Бланк зовнішньоекономічного контракту

бланк зовнішньоекономічного контракту
Декларанти подають до митниці разом з митною декларацією тільки рахунок та в окремих випадках декларацію митної вартості. Видача дубліката картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) замість втраченої або пошкодженої картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) проводиться на безоплатній основі. Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Документи потрібно відкривати по одному, а не кілька зразу.


Певні обмеження на експорт або імпорт продукції (тимчасові або довгострокові) на практиці стають серйозною перешкодою для виходу на ті чи інші торговельні майданчики. Після виконання прийнятих зобов’язань юридичні відносини між сторонами і, власне, контракт припиняються. При цьому ст. 31 Закону містить більш конкретизовані вимоги щодо форми зовнішньоекономічного договору. Застосовне право Права та обов’язки сторін ЗЕД-контракту визначаються матеріальним та процесуальним правом місця його укладання, якщо сторони не погодили інше. Предварительная сдача-приемка может происходить в процессе изготовления товара или перед его погрузкой (отправкой). Основной целью при такой сдаче приемке является проведения предварительного контроля за качеством и количеством товаров, состоянием их упаковки и др.

Момент укладення контракту визначається по-різному в різних країнах. Потребує уваги те, що на сьогодні підприємці мають змогу самостійно фіксувати в електронних системах митниці дату та час подання ними митної декларації. Тому необхідно перевіряти правовий статус партнера (що юридично він собою являє, де зареєстрований, який обсяг його правоздатності), його фінансове положення, комерційну репутацію, повноваження його представника щодо укладення договору. Нормативно-правова база Отже, ЗЕД-контракт укладається виключно між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними контрагентами. Отже, контракт вважається укладеним, якщо він підписаний сторонами, юридичні адреси яких у ньому зазначені, чи якщо він підписаний особами, що мають право підпису таких документів.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.