Бланк на відпуск пального

бланк на відпуск пального
Облік нафти і нафтопродуктів — операція, яка проводиться на підприємстві під час технологічного процесу і яка полягає у визначенні об’єму і маси нафти або нафтопродуктів для подальших облікових операцій. Реєстром аналітичного обліку видачі нафтопродуктів є відомість відпуску пального і мастильних матеріалів за формою № 38-НП (дода- ток 38 до Інструкції № 81/38 [30]), в якій проставляє свій підпис водій, засвідчуючи тим самим отримання нафтопродуктів. Придбання пального та отримання талонів необхідно відобразити в аналітичному обліку підприємства. Тобто при розрахунках під час відпускання нафтопродуктів за грошові кошти АЗС обов’язково повинна видати водієві касовий чек.


Визначення маси нафти або нафтопродукту окремих ділянок трубопроводу визначається за їх об’ємом і середньою густиною в резервуарі на час визначення маси. Адже саме залишок цих ПММ братиме участь у розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів; 2) віднести до валових витрат повну вартість ПММ, придбаних для всіх автомобілів. Дозволяється цитування матеріалів сайту обсягом не більше 300 (трьохсот) знаків (друкованих символів) із обов’язковим зазначенням джерела запозичення (гіперпосилання на оригінальний матеріал на сайті у першому реченні цитати) і автора матеріалу, в разі його зазначення на сайті . Такий облік отриманого та витраченого (реалізованого) пального ведеться в системі електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) з метою виявлення об’єкта оподаткування акцизним податком, а саме: обсягів перевищення витраченого (реалізованого) пального над отриманим.

Наприкінці місяця підприємство одержує від постачальника нафтопродуктів прибуткову накладну та розшифровку оборотів за карткою, що, у свою чергу, дозволяє визначити фактично отриману водіями кількість палива, навіть якщо деякі з чеків ЕККА було загублено. Спеціалізовані реєстратори розрахункових операцій на АЗС оснащені платіжними терміналами для авторизації банківських платіжних карток і друкування документа при їх використанні. При цьому вимоги щодо обігу, використання (видачі водіям тощо) та зберігання паливних карток встановлюються договором на відпускання палива і паливно-мастильних матеріалів за паливними картками між покупцем і продавцем. Активною формою внутрішнього контролю на підприємствах автотранспорту є інвентаризація, що проводиться на- прикінці місяця. Діапазон витрати і в’язкості нафти робочий — область значень витрат і в’язкості, у якій використовуються перетворювачі витрати і нормовані їх метрологічні характеристики.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.