Бланк повістки до воєнкомату україна 2014 документ

бланк повістки до воєнкомату україна 2014 документ
Тому при складанні Звіту таку особу слід врахувати під час обчислення показників графи «Чисельність працюючих» і не враховувати до показників, що стосуються військовозобов’язаних. Спори повинні розглядатися у присутності працівника, який подав заяву, представників власника або уповноваженого ним органу. Якщо Ви перебуваєте на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації Вам забороняється зміна місця проживання без дозволу посадової особи. При цьому взяття на військовий облік, зняття або виключення з нього здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів, визначених у пункті 16 цього Порядку.


Органи управління охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, областей, мм. Отметим, что после вручения мобилизационного распоряжения военнообязанный может еще долгое время жить дома и не быть отправленным в армию. По нынешнему законодательству ему даже не запрещается покидать пределы страны. Після проходження приписки відомості про призовників, які потребують медичного обстеження (лікування), військовим комісаріатом передаються органам охорони здоров’я за списками відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах. Категорії запасу 1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Тому були відомі випадки, коли повістки вручали прямо на дорогах.

Після цього Вам видається посвідчення про приписку. З цих пір – Ви призовник, тобто особа, приписана до призовної дільниці. Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством. Воно вклеюється у військові квитки. У мобілізаційному розпорядженні вказується номер призовної команди, адреса призовного пункту, куди належить з’явитися на першу ж вимогу для розподілу у військові частини. Крім того, в повістці повинні бути вказані дата, час, адреса місця прибуття та перелік документів, які мобілізований повинен мати при собі. Так, частина 6 статті 37 Закону № 2232 визначає перелік обставин, за яких особа виключається з військового обліку.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.