Бланк розрахунок встановлення ліміту каси 2013 бланк

бланк розрахунок встановлення ліміту каси 2013 бланк
Під час виявлення залишків великих сум грошей у касі, що значно перевищують встановлений ліміт, ревізор встановлює причини їх виникнення. Особливу увагу слід звернути на сальдо субрахунку 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» на перше число відповідного місяця. Каса Каса — приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів (п. 1.2 Положення № 637). Вимоги, яким має відповідати таке приміщення (місце), нормативними документами не встановлено. Приймання готівки в касу Згідно з п. 2.6 Положення № 637 уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися. Готівка в межах ліміту може перебувати в касі підприємства.


Отже, оприбуткування готівки в касу здійснюється за ПКО, підписаним головним бухгалтером. Індульгенція встановлена п. 5.9 Положення № 637. Приклад Розрахунок ліміту каси новоствореного ОСББ Новостворене ОСББ «Чотири брами» із метою дотримання вимог Положення № 637 склало 30.09.2015 р. Розрахунок установлення ліміту залишка готівки в касі на жовтень – грудень 2015 року. Облік операцій з готівкою ведуть у касовій книзі, в якій здійснюється первинний облік готівки. Дані касової книги повинні відповідати фактичній наявності грошей у касі. При оплаті платіжних вимог безготівковим способом, або за товарно-транспортними накладними слід переконатися в тому, що оплата здійснена за одержані товари або за ті, які перебувають у дорозі.

Наприклад, приміщення (місце) каси може бути ізольованим, обладнаним сигналізацією, сейфом тощо. Прибутковим касовим ордером (далі — ПКО) оформляється надходження готівкових грошових коштів безпосередньо в касу підприємства. Приймання і видача готівки шляхом проведення розрахунків через касу ради належать до касових операцій.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.