Наряд-допуск на роботи з підвищеною небезпекою бланк

наряд-допуск на роботи з підвищеною небезпекою бланк
Відстань від кінця завантажувальної труби до дна приймальної посудини не повинна перевищувати 0,2 м, а коли це неможливо, то струмінь повинен бути направлений уздовж стінки. 4.16. ЛЗР необхідно подавати в резервуари нижче рівня залишку рідини, яка в них знаходиться на початку заповнення резервуара. Журнал має бути встановленої форми, прошнурований, пронумерований і скріплений печаткою підприємства. Будь-які зміни в складі, зазначених у наряді осіб, реєструють в додатку до наряду-допуску за спеціальною формою. Якщо після навчання знання працюючого виявляться незадовільними, він проходить повторне навчання. Люки, приямки, оглядові колодязі, стічні жолоби і канави повинні бути водонепроникними, зручними для очищення і закриті кришками урівні з підлогою. Общие требования и номенклатура видов з 10.00 22.ГОСТ 12.1.020-79 Шум.


Його проводять індивідуально або з групою працівників одного фаху, бригади — за інструкціями для даної професії, посади. При цьому розробляється типове Положення, що затверджується наказом, форма наряду та розробляються галузеві інструкції. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється. 4.2.9 Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та про допуск до роботи особою, якою проводився інструктаж, вноситься запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Обсяг і зміст інструктажу визначаються залежно від виду масових заходів. Форми його проведення різні: одна з них — бесіда керівника підрозділу індивідуально або з групою працівників однієї професії по розбору конкретних порушень правил техніки безпеки.

Порядком передбачено, що роботодавці можуть ініціювати проведення державними інспекторами регулярних інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників. Інструктаж з охорони праці проводиться в усіх підприємствах, установах і організаціях, незалежно від характеру їх виробничої діяльності, освіти, кваліфікації, стажу, досвіду з даного фаху або посади працівників. Попереднє спеціальне навчання із щорічною перевіркою знань повинні проходити працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, або там, де є потреба у професійному доборі.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.