Перевірка щоденників учнів бланк

Перевірка підготовки до іспитів (практичні матеріали до білетів, затвердження розкладу, розклад консультацій, виписка з інструкції). Чи сповіщені батьки про те, що учні залишені на осінь. Організація чергування по школі (учителів). Затвердження плану роботи на місяць (заступник директора). Глибокий медичний огляд учнів. Перевірка виконання програм з факультативів, наявність плану в учителя. Між датою та заголовком, найменуванням виду роботи та заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах з російської мови рядок не пропускати. У зошитах з математики в усіх цих випадках пропускати тільки дві клітинки.

Підготовка учнів до виконання домашнього завдання здійснюється на уроці, коли в них формуються навички самостійної роботи, коли вчитель пояснює зміст і методику виконання. Задача керівників школи — підвищувати відповідальність усіх учителів за вироблення в дітей правильного й акуратного почерку. Набір предметів і кількість годин усередині сфер довільні. Види перевірок: наприкінці вересня адміністративна перевірка рівня навчальних досягнень учнів за результатами повторення.
Наприкінці місяця підбиття підсумків цієї перевірки на нараді. Батьківські збори. ГРУДЕНЬ Організація обліку знань (перевірка журналів, відвідуваності уроків, об’єктивність оцінки знань учнів). Бесіда з учителями про учнів, які викликають занепокоєння. Зміст внутрішньошкільного контролю Три складових: навчально-виховні процеси, педагогічні кадри, навчально-матеріальна база. Додаткові запитання, у разі потреби точного і об’єктивного уявлення про знання, учням, слухачам можуть бути задані лише в межах робочої навчальної програми. Документи потрібно відкривати по одному, а не кілька зразу.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.