Бланк додатку 7 до декларації про майновий стан

бланк додатку 7 до декларації про майновий стан
Також запит про отримані членом родини доходи можна направити до відповідного органу Міністерства доходів і зборів України. Додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках. 3. У декларації та додатках зазначаються всі передбачені в них відомості (показники), крім випадків, прямо визначених у декларації та/або додатках. Такі вимоги висунуто не тільки до даних, що стосуються декларанта, а і до даних, що стосуються членів сім’ї декларанта. Скільки? Як повернути частину сплачених відсотків по іпотечному кредиту? Статтями 22, 23 Цивільного кодексу України визначено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування, у тому числі на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.


Податкову знижку можна отримати до кінці року, наступного за звітним. Рядок 23.1 декларації заповнюється у разі, якщо за результатами розрахунку різниці між значеннями рядків 18 — 22 декларації отримано додатне значення; 7) у рядку 23.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету. Всі бланки та консультацію щодо оформлення декларації та підготовки пакету документів Ви можете отримати у податковій інспекції. Але чи поширюється це правило на заповнення розділу ІІ, де дані про доходи зазначаються загальною сумою (не персоніфіковано)? 22.12.2016 7524 7 Декларування доходів у 2017 році — за оновленою звітністю! Тому, наприклад, особа, яка має нерухоме майно, придбане до звітного періоду, зобов’язана вказати в Декларації інформацію про об’єкт нерухомості, не зважаючи при цьому інформації про витрати на її придбання або інше право користування.

Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Відомості щодо фінансових сум в усіх позиціях Декларації округлюються до гривні. Декларація за минулий 2015 рік заповнюється і подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті “а”пункту 2 частини першої статті 3 антикорупційного Закону ( у тому числі судді та державні службовці апеляційного суду Дніпропетровської області) за місцем роботи до відділу кадрів. Проте це не стосується осіб, які перебувають у шлюбі, оскільки вони визнаються членами сім’ї незалежно від наявності вищезазначених ознак.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.