Бланк звіту про виконання паспорта бюджетної програми

бланк звіту про виконання паспорта бюджетної програми
Тобто до складу вказаних правопорушень не входить вина – не можна говорити про умисел чи необережність юридичної особи. За допущені порушення бюджетного законодавства до органів та установ, як учасників бюджетного процесу, застосовуються заходи впливу, передбачені ст. 117 Кодексу. Завантажити (docx) Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року. Наприклад, бюджетна програма «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку…». В районному бюджеті затверджені видатки по КТКВК 091204. Як правильно визначити код програмної класифікації за цими видатками? Склад цього бюджетного правопорушення утворює затвердження бюджету з включенням до спеціального фонду надходжень з джерел, не віднесених до таких вказаними нормами чи законом про Державний бюджет України.


Результативні показники — кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання бюджетної програми і підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю і які дають можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми. Про порядок складання бюджетного запиту див. коментар до п. 9 ст. 2 та до ст. 35 Кодексу. Середньострокове бюджетне планування: — дає можливість учасникам бюджетного процесу узгодити свої стратегічні плани діяльності з наявними бюджетними коштами як у плановому році, так і на наступні періоди; — сприяє переходу до формування довгострокової бюджетної політики.

Необхідним елементом впровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі є застосування середньострокового бюджетного планування. Якщо паспорт бюджетної програми затверджено, то зміни до нього вносяться протягом двох тижнів шляхом затвердження паспорта у новій редакції. Сформульована проблема повинна бути актуальною, реальною, має хвилювати уряд, громадян, потребувати глибокого вивчення на предмет її усунення. Недотримання відповідних норм утворює склад цього бюджетного правопорушення. Крім того, за порушення вимог закону про Державний бюджет України можуть застосовуватися інші заходи впливу, якщо вони визначені таким законом.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.