Бланк меморіальних ордерів бюджетних організацій

бланк меморіальних ордерів бюджетних організацій
Форма бухобліку з використанням обліку майна, окрім Книги обліку господарських операцій, передбачає також використання відомостей.За автоматизованої ФБО збір, систематизація та обробка облікової інформації відбувається зі спеціально розробленим програмним забезпеченням. Меморіальний ордер N 7 Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів Форма N 410-авт (бюджет) Форма N 410-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку. Записи в накопичувальну відомість здійснюються за кожним документом (платіжним дорученням, рахунком та ін.) в міру здійснення операцій.


Проте почався перехід установ вищої освіти на меморіальну-ордерну форму обліку. Зареєстрований документ в Системі виглядатиме так, як показано на рис.6. Рис. 6. Розділ Внутрішні документи. Зорієнтуватися щодо вибору форм бухгалтерського обліку допоможуть дані табл. 2.1. Оскільки вибір форми бухгалтерського обліку є складовою облікової політики суб’єкта господарювання, факт визначення її форми та варіант вибору фіксуються в наказі про облікову політику. Очевидно, що визначати й аналізувати недоліки та переваги кожної форми обліку потрібно, виходячи з того, наскільки повно задовольняє вона сформоване коло завдань, що висуваються до системи реєстрації відповідної бюджетної установи чи організації. Утім, із використанням системи «Парус-Бюджет» обліковувати такі документи стало набагато простіше. Меморіальний ордер N 13 Накопичувальна відомість витрачання матеріалів Форма N 396-авт (бюджет) Форма N 396-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Меморіальний ордер N 4 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами Форма N 408-авт (бюджет) Форма N 408-авт використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку. Меморіальний ордер № 16 «Накопичувальна відомість забалансового обліку» призначений для обліку надходження і вибуття об’єктів забалансового обліку. Послідовність запису господарських операцій в облікові регістри та будова самих регістрів визначаються саме формою обліку. Складання Меморіального ордера N 16 авт здійснюється аналогічно до порядку складання Меморіального ордера N 16. КНИГА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І СТИПЕНДІЙ Форма N 441 (бюджет) У книзі ведеться облік депонованих сум заробітної плати і стипендій. Для одержання позиції «Сума оборотів за меморіальним ордером» вираховуються суми операцій на реєстраційних (спеціальних реєстраційних, поточних) рахунках установи та за отримані установою продукти харчування. Кореспонденція субрахунків у меморіальному ордері записується в залежності від характеру операцій за дебетом одного субрахунку та за кредитом іншого субрахунку чи дебету одного субрахунку та кредиту декількох субрахунків, або навпаки, за кредитом одного субрахунку і дебетом декількох.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.