Оборотно-сальдова відомість бланк 631

оборотно-сальдова відомість бланк 631
Наприкінці місяця підсумки Журналів-ордерів переносять до Головної книги, на основі якої, з використанням показників облікових реєстрів, складають сальдовий Баланс та інші форми звітності. Однією із суттєвих переваг журнально-ордерної форми обліку перед іншими формами є пристосованість облікових регістрів для складання звітності. Результат работы отчета показан на рис. 8 на с. 20. Как видим, это те же бухгалтерские «самолетики» по счету, но построенные для каждой даты отдельно. Например, фильтр 661,6411;«Админов» выбирает проводки по удержанию подоходного налога с директора ООО «Добро» Админова В. С. На рис. 5 показана именно такая настройка, а на рис. 6 на с. 19 — сформированный с этим фильтром отчет. Тому кожний запис у Головну книгу роблять двічі: один раз на дебеті, другий раз — на кредиті відповідних рахунків.


Тоді Головна книга перетворилася в регістр синтетичного обліку, паралельно якому став вестись аналітичний облік в окремих допоміжних книгах. Операції записувались із слів власника або з його Пам’ятної книги (вона замінювала собою документи) в хронологічний регістр-Журнал (де зазначались кореспондуючі рахунки), а потім в систематичний регістр — Головну книгу. Механизм детализации позволяет перейти со строки отчета к операции, сформировавшей показанную проводку, а из нее — к документу, создавшему эту операцию. КАРТОЧКА СУБКОНТО Этот отчет можно назвать аналогом отчета «Карточка счета» в аналитическом учете. На постійну роботу в гарне кафе запрошуємо Кухаря: Детальніше… На постійну роботу в кафе «Буль з Гаком!» запрошуємо Бармена: Детальніше… Міні-пивоварня в м.Києві запрошуємо на постійну роботу Завідуючого ванно-мініпивоварним комплексом: Детальніше…

Кожний запис на дебеті рахунка Головної книги одночасно показує кореспондуючий рахунок по кредиту і, навпаки, запис на кредиті рахунка — кореспондуючий рахунок по дебету. Обратите внимание: строка фильтра, по которому отчет построен, приводится в его заглавии. Однако узнать, какие товары продали конкретному покупателю, с помощью этого отчета нельзя.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.